Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với có ký hiệu khu đất CN-5
Ngày cập nhật 19/08/2021

Ngày 17 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2033/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với có ký hiệu khu đất CN-5.

Những nội dung như sau:

1. Cập nhập các chỉ tiêu quy hoạch tại các khu đất Nhà máy, xí nghiệp, cụ thể như sau:

- Tầng cao công trình: ≤ 03 tầng (≤ 25m);

- Mật độ xây dựng: ≤ 65%.

2. Điều chỉnh lô đất có ký hiệu CN-5 (có diện tích 352.400m2) thành lô đất ký hiệu CN-5-1 và lô đất ký hiệu CN-5-2 để xây dựng ống khói và các hạng mục công trình phụ trợ, các chỉ tiêu quy hoạch sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch, cụ thể như sau:

a) Đối với Lô đất ký hiệu CN-5-1:

- Diện tích: 333.992m2.

- Tầng cao công trình: ≤ 03 tầng (≤ 25m).

- Mật độ xây dựng: ≤ 65%.

b) Đối với Lô đất ký hiệu CN-5-2:

- Diện tích: 18.408m2.

- Chiều cao xây dựng ống khói: ≤ 75m.

- Tầng cao xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ: ≤ 03 tầng (≤ 25m).

- Mật độ xây dựng: ≤ 40%.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 31/12/2014, Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 và Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.743.598
Truy cập hiện tại 59 khách