Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Thủy Xuân, thành phố Huế
Ngày cập nhật 01/09/2021

Ngày 26 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2120/QĐ-UBND phê duyệt điều  chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Thủy Xuân, thành phố Huế.

Quyết định phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Thủy Xuân, thành phố Huế đối với khu đất có ký hiệu TCN 3.2 với những nội dung như sau (đính kèm bản vẽ điều chỉnh quy hoạch):

1. Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Tây Bắc giáp đất ở hiện trạng;

- Phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch 19,5m;

- Phía Đông Nam giáp đường quy hoạch 44m;

- Phía Tây Nam giáp đường quy hoạch 16,5m;

2. Quy mô điều chỉnh: khoảng 24.071m2.

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

a) Điều chỉnh chức năng sử dụng đất:

- Điều chỉnh một phần đất có diện tích khoảng 4.071m² thuộc phạm vi quy hoạch mở đường giao thông (lộ giới 16,5m) từ đất giao thông thành đất ở hiện trạng;

- Điều chỉnh toàn bộ khu đất có ký hiệu TCN3.2 từ đất công trình sự nghiệp (đất trường chuyên nghiệp) thành đất công trình sự nghiệp có ký hiệu SN, diện tích khoảng 20.000m2.

Bảng cơ cấu sử dụng đất sau khi điều chỉnh:

Stt

Hạng mục

hiệu

Diện tích (m²)

Theo QH đã phê duyệt

Điều chỉnh cục bộ

1

Đất công trình sự nghiệp (đất trường chuyên nghiệp)

TCN3.2

20.000

-

2

Đất công trình sự nghiệp

SN

-

20.000

3

Đường giao thông (đường quy hoạch 16,5m)

GT

4.071

-

4

Đất ở hiện trạng

OH

-

4.071

 

TỔNG

 

24.071

24.071

b) Về quy định các chỉ tiêu quy hoạch, xây dựng:

- Đất công trình sự nghiệp:

+ Chiều cao xây dựng: Điều chỉnh từ ≤5 tầng thành ≤6 tầng;

+ Mật độ xây dựng thuần (net-to): Giữ nguyên ≤40%;

+ Chỉ giới xây dựng: lùi ≥ 6m so với các đường quy hoạch; Lùi ≥ 3m so với khu vực dân cư hiện trạng.

+ Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật trong khu đất: Hệ thống đường giao thông nội bộ, thoát nước, cấp điện, điện chiếu sang, vệ sinh môi trường theo quy hoạch được duyệt; đảm bảo bố trí chỗ đỗ xe phù hợp với chức năng sử dụng đất.

- Đất ở hiện trạng:

Thực hiện theo quy định đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu vực Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 712/QD-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên./.

Tập tin đính kèm:
Đồng Hữu Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.743.598
Truy cập hiện tại 64 khách