Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các lô đất có ký hiệu B-1 và B-2
Ngày cập nhật 09/09/2021

Ngày 26 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2123/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng  (tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp Quảng Vinh, huyện Quảng Điền,  tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các lô đất có ký hiệu B-1 và B-2.

Những nội dung như sau:

1. Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Bắc giáp đường quy hoạch có mặt cắt ký hiệu 5-5 (lộ giới 56m);

- Phía Nam giáp đường quy hoạch có mặt cắt ký hiệu 1-1 (lộ giới 35m);

- Phía Tây giáp đường quy hoạch có mặt cắt ký hiệu 2-2 (lộ giới 30m);

- Phía Đông giáp đường quy hoạch có mặt cắt ký hiệu 6-6 (lộ giới 47,5m).

2. Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh: Khoảng 16,0ha.

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

a) Về chức năng sử dụng đất và các nội dung khác:

- Điều chỉnh gộp các lô đất có ký hiệu B-1 (diện tích 7,712ha), lô đất có ký hiệu B-2 (diện tích 7,606 ha) và đoạn tuyến nằm giữa lô đất B-1 và B-2 (diện tích khoảng 0,590ha) thành lô đất có ký hiệu B (diện tích khoảng 15,908ha), có chức năng sử dụng đất nhà máy, xí nghiệp công nghiệp.

- Điều chỉnh hướng tuyến đường nội bộ tiếp giáp phía Đông của lô đất có ký hiệu B-1 trùng với hướng tuyến đường nội bộ tiếp giáp phía Đông của lô đất có ký hiệu B-2 (lộ giới 15,5m).

- Điều chỉnh dãy cây xanh cách ly (thuộc đường quy hoạch có mặt cắt 6-6, lộ giới 47,5m) để mở lối vào về phía Đông của khu vực điều chỉnh quy hoạch.

b) Về quy định các chỉ tiêu quy hoạch, xây dựng:

- Mật độ xây dựng: ≤ 60%.

- Tầng cao công trình: 1-3 tầng (≤ 25m).

- Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 6,0m so với chỉ giới đường đỏ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Đắc Quốc
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.743.598
Truy cập hiện tại 62 khách