Tìm kiếm tin tức
Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/09/2021

Ngày 08 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2221/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Những nội dung chủ yếu sau:

1. Địa điểm, phạm vi nghiên cứu: Xã Lộc Vĩnh và xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế có phạm vi ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc: Giáp đường ven biển Cảnh Dương;

- Phía Nam: Giáp trục đường giữa khu phi thuế quan và khu công nghiệp;

- Phía Đông: Giáp đường nối Quốc lộ 1A - cảng Chân Mây;

- Phía Tây: Giáp đường Tây cảng Chân Mây.

2. Quy mô:

a) Quy mô đất đai: Tổng diện tích khu vực nghiên cứu quy hoạch khoảng 441,2 ha.

b) Quy mô lao động: Khoảng 30.000 người.

3. Tính chất:

- Là trung tâm tích hợp các dịch vụ thương mại phi thuế quan, khu chế xuất và công nghiệp kỹ thuật cao của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

- Là trung tâm logistic kết nối và hỗ trợ các hoạt động kinh tế - vận tải biển với các khu vực phát triển trong nước và trên thế giới.

4. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa định hướng đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Xây dựng khu phi thuế quan đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bố trí các khu chức năng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

- Phục vụ kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai và xây dựng theo quy hoạch, triển khai lập các quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 và lập các dự án đầu tư xây dựng công trình.

5. Phân khu chức năng: Khu vực quy hoạch được phân thành các phân khu chức năng cụ thể như sau:

a) Phân khu số 01: Khu trung tâm kiểm soát, điều hành và sản xuất, dịch vụ logistics:

- Vị trí: Bố trí tại phía Bắc khu vực quy hoạch, tiếp giáp với cảng Chân Mây, là khu vực cửa ngõ của Khu phi thuế quan. 

- Quy mô diện tích: Khoảng 201,82 ha.

- Chức năng chính: khu vực bố trí các công trình của cơ quan liên ngành kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; trung tâm dịch vụ logistics, kho tàng bến bãi và các khu liên hợp, xí nghiệp, nhà máy sản xuất.

b. Phân khu 2: Khu thương mại tổng hợp phi thuế quan

- Vị trí: Bố trí ở vị trí trung tâm khu quy hoạch, trên trục cây xanh cảnh quan chính của toàn bộ khu phi thuế quan theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô được phê duyệt. Đây là khu vực bố trí các công trình thương mại tổng hợp kết hợp với cây xanh tạo cảnh quan hình thành điểm nhấn chính của khu vực lập quy hoạch.

- Quy mô diện tích: Khoảng 18,36 ha.

- Chức năng chính: Khu bảo thuế, khu thương mại dịch vụ đặc biệt, khu thương mại công nghiệp.

c. Phân khu 3: Khu liên hợp sản xuất, kho tàng bến bãi

- Vị trí: Bố trí tại phía Nam khu quy hoạch, tiếp giáp với trục đường giữa khu phi thuế quan và khu công nghiệp. Là khu vực được thiết lập và định hướng để phát triển các khu liên hợp, xí nghiệp sản xuất có tính chuyên môn, kỹ thuật cao, các ngành mũi nhọn tạo động lực phát triển cho Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.

- Quy mô diện tích: Khoảng 221,02 ha.

- Chức năng chính: Khu liên hợp, xí nghiệp, nhà máy sản xuất; Khu kho tàng, bến bãi phục vụ sản xuất.

(Những nội dung khác có trong quyết định đính kèm).

Trên cơ sở đồ án quy hoạch phân khu xây dựng được phê duyệt, giao trách nhiệm các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau:

1. Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND huyện Phú Lộc và các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện chức năng quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng công trình theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, phối hợp với UBND huyện Phú Lộc tổ chức công bố quy hoạch để các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện; đồng thời chuyển giao các bản vẽ quy hoạch được duyệt để các cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý theo quy định (bao gồm: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, UBND huyện Phú Lộc, UBND xã Lộc Vĩnh, UBND xã Lộc Tiến, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế); thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu hiện trạng và đồ án quy hoạch trên vào cơ sở dữ liệu GISHue theo quy định tại Điều 11 của Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định thu thập, cập nhật, quản lý, tích hợp, khai thác và sử dụng dữ liệu dùng chung trên địa bàn tỉnh và các quy định khác có liên quan.

3. Nghiêm cấm việc thay đổi đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Mọi sự điều chỉnh, thay đổi phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.743.598
Truy cập hiện tại 748 khách