Tìm kiếm tin tức
Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương- Thuận An, thuộc Khu E - Khu Đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 11/10/2021

Ngày 01 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2463/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương- Thuận An, thuộc Khu E - Khu Đô thị mới An Vân Dương.

Những nội dung chủ yếu sau:    

1. Phạm vi nghiên cứu:

-  Phía Bắc giáp khu quy hoạch Khu dân cư Thủy Thanh;

-  Phía Nam giáp khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 01 và giai đoạn 02, đồng thời giáp với các khu đất quy hoạch có ký hiệu OTT10 và SN4;

-  Phía Tây giáp đường Thủy Dương - Thuận An và quy hoạch khu đất sự nghiệp có ký hiệu SN4;

-  Phía Đông giáp khu vực ruộng lúa thuộc địa bàn xã Thủy Thanh.

2. Quy mô:

- Quy mô đất đai: khoảng 24,27ha

- Quy mô dân số: Khoảng 3.400 người.

3. Tính chất: Là khu quy hoạch với các chức năng ở, thương mại dịch vụ với các thiết chế đô thị, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với đô thị mới An Vân Dương.

4. Mục tiêu:

- Nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/5/2014;

- Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch phân khu khu E – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 30/5/2018;

Đề xuất phương án khai thác quỹ đất một cách hợp lý, có hiệu quả sinh lợi cho xã hội và phù hợp với nhu cầu đầu tư, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện tại khu vực.

- Làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Các nội dung khác có trong tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Đồng Hữu Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.743.598
Truy cập hiện tại 58 khách