Tìm kiếm tin tức
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên Huế, Khu B - Đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 19/01/2022

Ngày 18 tháng 01 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 221/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên Huế, Khu B - Đô thị mới An Vân Dương.

1.   Phạm vi lập quy hoạch: Khu vực lập quy hoạch thuộc khu B - Đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp đường quy hoạch 60m;

- Phía Tây giáp đường quy hoạch 19,5m và Dự án Thủy Vân 1 giai đoạn 2;

- Phía Nam giáp đường quy hoạch 36m và khu dân cư hiện có;

- Phía Đông giáp đường Thủy Dương - Thuận An (đường Võ Văn Kiệt) lộ giới 44m .

2.   Quy mô:

a) Quy mô diện tích: Khu vực quy hoạch là 39,6 ha.

b) Quy mô dân số: Số chuyên gia và phục vụ khoảng 5.000 người.

3.   Tính chất: Là khu công nghệ thông tin và truyền thông tập trung đầu tư phát triển lĩnh vực nghiên cứu phát triển; đào tạo và ươm tạo; sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh như công nghệ thông tin truyền thông, công nghệ sinh học… đô thị xanh, đô thị thông minh.

4.   Mục tiêu:

-  Hình thành thành phố về công nghệ thông tin, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; thúc đẩy phát triển ngành công nghệ thông tin trên cơ sở nền tảng văn hóa và tri thức.

-  Hình thành trung tâm nghiên cứu và phát triển, phục vụ cho việc đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin; ươm tạo doanh nghiệp;

-  Tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong nước và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành trọng điểm, quan trọng của quốc gia; Tạo ra các  sản phẩm  và dịch vụ công  nghệ thông tin có khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực: Viễn thông, tài chính, ngân hàng, hải quan, hàng không, thương mại, thương mại điện tử và các dịch vụ công cộng, giáo dục, đào tạo, y tế, an ninh, quốc phòng; 

-  Hình thành trung tâm cung cấp hạ tầng và các dịch vụ  công nghệ thông tin và truyền thông đồng bộ, hiện đại;

-  Làm cơ sở pháp lý để quản lý, lập dự án đầu tư xây dựng.

5.   Phân khu chức năng:

Khu vực quy hoạch được phân thành 3 phân khu chức năng chính, bao gồm:

a) Nhóm phân khu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung, có quy mô diện tích 96.286m2.

b) Nhóm phân khu cung cấp các dịch vụ cho khu công nghệ thông tin tập trung, có quy mô diện tích 81.513 m2.

c) Hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cảnh quan, mặt nước, có quy mô diện tích 218.201m2.

Trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt, giao trách nhiệm các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau:

1. Sở Xây dựng, UBND thành phố Huế, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện chức năng quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng công trình theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Công ty TNHH Smart Media City hoàn chỉnh hồ sơ, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức công bố quy hoạch để các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện; đồng thời chuyển giao các bản vẽ quy hoạch được duyệt để các cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý theo quy định (bao gồm: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Huế, Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị và Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội Vụ tỉnh Thừa Thiên Huế).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghiêm cấm việc thay đổi đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Các nội dung điều chỉnh, thay đổi so với quy hoạch đã được phê duyệt phải được Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, giải quyết./.

Tập tin đính kèm:
Đồng Hữu Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.743.598
Truy cập hiện tại 752 khách