Tìm kiếm tin tức
Quản lý kiến trúc, quy hoạch
Ngày 27 tháng 01 năm 2022, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 373/QĐ-SXD phê duyệt hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu nhà ở điển hình thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và CTR13, Khu A- Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 21 tháng 02 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 486/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch Khu trung tâm phía Nam, thành phố Huế đối với khu đất 106-114 đường Lê Lợi.
Ngày 28 tháng 02 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 538/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 đối với khu đất có ký hiệu SN.
Ngày 27 tháng 01 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 335/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Ngày 18 tháng 01 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 221/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên Huế, Khu B - Đô thị mới An Vân Dương.
Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3504/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Trung tâm thương mại dịch vụ tại khu A- Đô thị mới An Vân Dương.
Ngày 15 tháng 12 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3295/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu văn hóa đa năng ngoài công lập: công viên Độn Sầm và khu dân cư chỉnh trang, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 26 tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 73/2021/QĐ-UBND Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 01 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2463/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương- Thuận An, thuộc Khu E - Khu Đô thị mới An Vân Dương.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.768.110
Truy cập hiện tại 86 khách