Tìm kiếm tin tức
Quản lý nhà và TT BĐS
Căn cứ Công văn 1639/SXD-QLN&TTBĐS, ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Sở Xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế, V/v: Xác nhận điều kiện mở bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai khối nhà CT3 (Giai đoạn 2) thuộc Dự án Nhà ở xã hội – Chung cư Aranya tại lô đất CHC1, Khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 29/2020/TTr-AVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam về việc xin mở bán nhà ở hình thành trong tương lai tòa nhà CT3 (giai đoạn 2) thuộc dự án nhà ở xã hội-Chung cư Aranya; qua xem xét hồ sơ và căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Sở Xây dựng trả lời như sau:
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 31/CV-ML ngày 02/5/2020 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Linh (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc “xin cấp phép bán hàng dự án nhà ở chung cư Block 14, Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An” (119 căn); thuộc hồ sơ của thủ tục hành chính tại phiếu số 20.29970/TTPVHCC-GTN ngày 04/5/2020 của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Căn cứ Báo cáo số 17/2020/KĐ-TVXD ngày 20/4/2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thừa Thiên Huế về việc báo cáo kết quả kiểm định chất lượng hiện trạng công trình Khu khu chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế,
Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 760/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự án phát triển nhà ở xã hội vào danh mục dự án thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày 26 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3327/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày 07 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3165/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự án phát triển nhà ở xã hội vào danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.709
Truy cập hiện tại 315 khách