Tìm kiếm tin tức
Quản lý nhà và TT BĐS
Tổng số hồ sơ đã gửi Sở Xây dựng kiểm tra từ đợt 36 đến đợt 42 là 13 trường hợp.
Tổng số hồ sơ đã gửi Sở Xây dựng kiểm tra từ đợt 56 giai đoạn 1 đến đợt 5 giai đoạn 2 là 145 trường hợp.
DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT YÊU CẦU VÀ KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU KỲ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 2 NĂM 2020
Ngày 09 tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 18 tháng 9 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2448/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án phát triển nhà ở có sử dụng đất vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 248/CV-THC ngày 24/8/2020 của Công ty Cổ phần Toyota Huế (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc thông báo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh mua bán nhà ở hình thành trong tương lai của công trình: Tổ hợp Thương mại, Shophouse, Chung cư thương mại tại lô C, Khu đô thị Phú Mỹ An, phường An Đông, thành phố Huế (502 căn hộ và 23 căn Shophouse); thuộc hồ sơ của thủ tục hành chính tại phiếu số 20.68107/TTPVHCC-GTN ngày 26/8/2020 của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.581.404
Truy cập hiện tại 342 khách