Tìm kiếm tin tức
Quản lý nhà và TT BĐS
Thực hiện Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng công bố danh sách đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đến tháng 3 năm 2022 như sau:
Thực hiện quy định tại khoản 5, Điều 19 của Luật Nhà ở năm 2014 về công khai các dự án nhà ở, Sở Xây dựng tổng hợp và công khai các dự án đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến tháng 01 năm 2022 như sau:
Ngày 04 tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, với các nội dung chính như sau:
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được các Văn bản số 22/2021/CV-APH ngày 18/5/2021 và Văn bản số 41/2021/CV-APH ngày 21/7/2021 của Công ty Cổ phần APECLAND Huế về việc xin xác nhận đủ điều kiện được huy động vốn của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại Dự án Khu phức hợp Thủy Vân, giai đoạn 1, thuộc Khu B, Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 20/2021/CV-AP ngày 17/5/2021 của Công ty Cổ phần APECLAND Huế về việc xin xác nhận điều kiện được mở bán 182 căn nhà ở tại Dự án Khu phức hợp Thủy Vân, giai đoạn 1, thuộc Khu B, Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; thuộc hồ sơ của thủ tục hành chính tại phiếu số 21.26159/TTPVHCC-GTN ngày 17/5/2021 của Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh; Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế có ý kiến như sau:
Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định về mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.728.671
Truy cập hiện tại 444 khách