Tìm kiếm tin tức
Quản lý nhà và TT BĐS
Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định về mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 6228/BXD-QLN ngày 25/12/2020 về việc thực hiện công bố thông tin Quý IV/2020 về nhà ở và thị trường bất động sản;
Tổng số hồ sơ đã gửi Sở Xây dựng kiểm tra từ đợt 36 đến đợt 42 là 13 trường hợp.
Tổng số hồ sơ đã gửi Sở Xây dựng kiểm tra từ đợt 56 giai đoạn 1 đến đợt 5 giai đoạn 2 là 145 trường hợp.
DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT YÊU CẦU VÀ KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU KỲ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 2 NĂM 2020
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.611.509
Truy cập hiện tại 180 khách