Tìm kiếm tin tức
Quản lý nhà và TT BĐS >> Hoạt động kinh doanh BDS
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 20/2021/CV-AP ngày 17/5/2021 của Công ty Cổ phần APECLAND Huế về việc xin xác nhận điều kiện được mở bán 182 căn nhà ở tại Dự án Khu phức hợp Thủy Vân, giai đoạn 1, thuộc Khu B, Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; thuộc hồ sơ của thủ tục hành chính tại phiếu số 21.26159/TTPVHCC-GTN ngày 17/5/2021 của Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh; Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế có ý kiến như sau:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 6228/BXD-QLN ngày 25/12/2020 về việc thực hiện công bố thông tin Quý IV/2020 về nhà ở và thị trường bất động sản;
Tổng số hồ sơ đã gửi Sở Xây dựng kiểm tra từ đợt 36 đến đợt 42 là 13 trường hợp.
Tổng số hồ sơ đã gửi Sở Xây dựng kiểm tra từ đợt 56 giai đoạn 1 đến đợt 5 giai đoạn 2 là 145 trường hợp.
DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT YÊU CẦU VÀ KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU KỲ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 2 NĂM 2020
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 248/CV-THC ngày 24/8/2020 của Công ty Cổ phần Toyota Huế (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc thông báo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh mua bán nhà ở hình thành trong tương lai của công trình: Tổ hợp Thương mại, Shophouse, Chung cư thương mại tại lô C, Khu đô thị Phú Mỹ An, phường An Đông, thành phố Huế (502 căn hộ và 23 căn Shophouse); thuộc hồ sơ của thủ tục hành chính tại phiếu số 20.68107/TTPVHCC-GTN ngày 26/8/2020 của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 150 khách