Tìm kiếm tin tức
Thông báo xác nhận điều kiện mở bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai khối nhà CT3 (giai đoạn 2) thuộc dự án nhà ở xã hội-Chung cư Aranya tại khu A, khu đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế
Ngày cập nhật 16/06/2020

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 29/2020/TTr-AVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam về việc xin mở bán nhà ở hình thành trong tương lai tòa nhà CT3 (giai đoạn 2) thuộc dự án nhà ở xã hội-Chung cư Aranya; qua xem xét hồ sơ và căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Sở Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 63, Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; khối nhà CT3 (giai đoạn 2) thuộc dự án nhà ở xã hội-Chung cư Aranya tại khu A, khu đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế do Công ty CP Aranya Việt Nam làm chủ đầu tư đã đáp ứng các điều kiện của nhà ở xã hội hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh, cụ thể:

1.  Đã có hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở, có thiết kế kỹ thuật nhà ở được phê duyệt và có giấy phép xây dựng tại các văn bản: Công văn số 6675/UBND-XD ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đất CHC1 khu A-Đô thị mới An Vân Dương; Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam để xây dựng nhà ở xã hội; Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 về việc điều chỉnh diện tích giao đất cho Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam để xây dựng nhà ở xã hội; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định số 22.8/QĐ ngày 22/8/2014 của Công ty CP Aranya Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội trên một phần diện tích khu đất CHC1, Khu A-Khu đô thị mới An Vân Dương; Quyết định số 28/2020/QĐ-HĐQT/AVN ngày 23/5/2020 của Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà ở xã hội (phục vụ đối tượng có thu nhập thấp)-Chung cư Aranya, tại lô đất CHC1, Khu A-Khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 579/SXD-QLXD ngày 06/3/2020 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án Nhà ở xã hội-Chung cư Aranya; Công văn số 1215/SXD-QLXD ngày 27/4/2020 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trinh Nhà ở xã hội-Chung cư Aranya, hạng mục: Khối nhà CT3; Quyết định số 26A/2020/Aranya ngày 21/5/2020 của Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tòa nhà CT3 thuộc dự án Nhà ở xã hội tại lô CHC1, Khu A-Khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; Giấy phép xây dựng (điều chỉnh) số 07/GPXD ngày 20/5/2020 do Sở Xây dựng cấp.

2.    Đã hoàn thành việc xây dựng xong phần móng của nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng và hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, cấp, thoát nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công cộng của khu vực nhà ở được bán, cho thuê mua theo quy hoạch chi tiết xây dựng, hồ sơ thiết kế và tiến độ của dự án đã được phê duyệt: Đã có Biên bản số 2004/2020/NTHTHM-PM về nghiệm thu hoàn thành giai đoạn gói thầu: thi công phần kết cấu móng, kết cấu thân, tòa nhà CT3; Công văn số 271/CCGĐ-GĐ ngày 25/5/2020 của Chi cục Giám định Xây dựng-Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công (lần 1) Khối nhà CT3 thuộc dự án nhà ở xã hội-Chung cư Aranya. Đã có các Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng giai đoạn thi công xây dựng đối với các hạng mục: san nền, sân đường, phần điện hạ tầng và điện chiếu sáng ngoài nhà, cấp thoát nước ngoài nhà theo hồ sơ thiết kế và tiến độ thi công tổng thể tòa nhà CT3 đã được Công ty Cổ phần Dự án Đại Lộc phê duyệt.

3.   Đã giải chấp đối với trường hợp chủ đầu tư có thế chấp nhà ở này, trừ trường hợp được người mua, thuê mua và bên nhận thế chấp đồng ý: Đã được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thành Đô chấp thuận cho phép Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam được bán/cho thuê căn hộ tại tòa nhà CT3 thuộc dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế do Công ty CP Aranya Việt Nam làm chủ đầu tư theo Công văn số 63/BIDV.TĐO-KHDN ngày 29/5/2020 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thành Đô.

4.  Một số yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam:

a)  Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 20, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội: Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam trước khi thực hiện việc bán, cho thuê phải có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng về tổng số căn hộ sẽ bán, cho thuê và thời điểm bắt đầu bán, cho thuê để Sở Xây dựng biết, kiểm tra và công bố công khai tại Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng trong thời gian tối thiểu là 30 ngày làm việc kể từ thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê tại dự án.

b) Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 61, Luật Nhà ở 2014 và Điều 6, Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng: Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam phải xây dựng phương án giá bán điều chỉnh và trình Sở Xây dựng thẩm định trước khi công bố.

c)  Theo quy định tại Khoản 1, Điều 147, Luật Nhà ở 2014: Do khối nhà CT3 này đã thế chấp nhà ở, trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu bán nhà ở đó thì phải giải chấp nhà ở này trước khi ký hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng, trừ trường hợp được bên mua nhà ở và bên nhận thế chấp đồng ý.

d)  Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ, tài liệu đã cung cấp đến Sở Xây dựng để được xem xét xác nhận điều kiện mở bán nhà ở xã hội hình thành tương lai.

Sở Xây dựng thông báo để Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam được biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Vĩnh Long
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 39 khách