Tìm kiếm tin tức
Danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội chung cư Aranya từ đợt 46 đến đợt 55
Ngày cập nhật 07/07/2020

Tổng số hồ sơ đã gửi Sở Xây dựng kiểm tra từ đợt 46 đến đợt 55 là 14 trường hợp.

Tổng số hồ sơ đã ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội từ đợt 46 đến đợt 55 là 14 trường hợp.

Tổng số trường hợp không ký hợp đồng hoặc trả lại căn hộ từ đợt 1 đến nay là 45 trường hợp.

(Chi tiết cụ thể danh sách đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Vĩnh Long
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 51 khách