Tìm kiếm tin tức
Kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2020 do Hiệp hội bất động sản Thừa Thiên Huế tổ chức vào ngày 07/6/2020
Ngày cập nhật 08/07/2020

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT YÊU CẦU VÀ KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU KỲ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 1 NĂM 2020

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CMND/ ngày tháng năm cấp/ nơi cấp

Nơi sinh

 

Địa chỉ thường trú

Bằng Cấp

Điểm số kiến thức cơ sở

Điểm số kiến thức chuyên môn

Kết quả

1

Phạm Công Danh

15-01-1982

211807387/

04-04-2016

CA tỉnh Bình Định

Mỹ lợi, Phù Mỹ, Bình Định

Mỹ lợi, Phù Mỹ Bình Định

Trung cấp

80

88

Đạt

2

Dương Thị Mỹ Dung

19-04-1989

191730367/

18-06-2016

CAThừa Thiên Huế

Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Tổ Thanh Lương 4, Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Đại Học

70

94

Đạt

3

Ngô Minh Duy

15-02-1997

206036336/

12-08-2013

CA Quảng Nam

Xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Khối 7, Thị trấn

Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Đại Học

70

72

Đạt

4

Nguyễn Thị Thúy Giang

16-09-1996

191892503/

25-10-2011

CAThừa Thiên Huế

Vĩnh Linh, Quảng Trị

02 Thuận Thành, Huế,Thừa Thiên Huế

Đại Học

98

98

Đạt

5

Nguyễn Đức Hậu

28-02-1996

192096881/

08-09-2016

CAThừa Thiên Huế

Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Đại Học

70

84

Đạt

6

Nguyễn Phước Gia Hoàng

26-08-1996

 

191881510/

28-05-2011

CAThừa Thiên Huế

Triệu Sơn, Triệu Phong, Quảng Trị

Nguyễn Thiện Thuật, TP Huế,Thừa Thiên Huế

Đại Học

84

90

Đạt

7

Trần Viết Quốc Hải

18-03-1993

191799723/

17-07-2015

CAThừa Thiên Huế

An Đông, TP Huế, Thừa Thiên Huế

An Đông, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Cao Đẳng

82

74

Đạt

8

Lê Tấn Hải

15-05-1996

251032451/

30-10-2014

CA Tỉnh Lâm Đồng

 

Hương Tà, Thừa Thiên Huế

Đạ K’Nàng, Đam Rông, Lâm Đồng

THPT

72

88

Đạt

9

Hà Hậu

28-02-1996

192116358/

08-09-2016

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lộc Thủy, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Lộc Thủy, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Đại Học

74

88

Đạt

10

Nguyễn Minh Hiếu

01-10-1979

191420901/

17-03-2011

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Đống Đa, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Đại Học

82

94

Đạt

11

Đỗ Thành Huế

01-01-1996

192023450/

27-06-2013

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Đại Học

88

94

Đạt

12

Trần Thị Huế

21-11-1996

191988818/

06-03-2017

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Quảng An, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Quảng An, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Đại Học

90

94

Đạt

13

Nguyễn Thanh Huy

22-04-1991

191740348/

28-05-2019

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Cao Đẳng

72

94

Đạt

14

Cao Minh Hưng

18-08-1999

192058540/

19-05-2014

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Đại Học

74

70

Đạt

15

Hoàng Lê Trọng Kính

12-01-1994

191802094/

05-09-2018

CAThừa Thiên Huế

Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Cao Đẳng

84

98

Đạt

16

Nguyễn Phước Long

15-07-1996

191891584/

07-09-2011

CAThừa Thiên Huế

Thủy Xuân, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Thủy Xuân, TP Huế, Thừa Thiên Huế

THPT

84

72

Đạt

17

Phạm Văn Luật

12-03-1997

194632136/

10-10-2014

CA Tỉnh Quảng Bình

Hương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

Hương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

THPT

82

90

Đạt

18

Lê Thị Hồng Oanh

17-04-1987

192171379/

05-11-2012

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Triệu Đông, Triệu Phong, Quảng Trị

Phan Chu Trinh, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Cao Đẳng

84

88

Đạt

19

Phạm Văn Phục

10-04-1987

191624462/

22-03-2017

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lộc Bổn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Lộc Bổn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Đại Học

86

100

Đạt

20

Lê Hồng Nhật Phương

27-07-1986

191551258/

06-04-2016

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điền Lộc, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Đại Học

86

74

Đạt

21

Nguyễn Trần Ngọc Quốc

16-02-1993

191841123/

26-07-2019

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

21/12/16 Đoàn Hữu Trung, Thừa Thiên Huế

THPT

80

86

Đạt

22

Dương Trọng Quỳnh

27-01-1984

197158345/

04-10-2014

CA Tỉnh Quảng Trị

Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

Khu phố 4, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị

Đại Học

86

70

Đạt

23

Nguyễn Thị Như Quỳnh

13-01-1997

192118284/

20-03-2012

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Đại Học

70

86

Đạt

24

Nguyễn Hữu Shatin

26-05-1997

192052154/

26-09-2012

CAThừa Thiên Huế

Phú Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

THPT

70

94

Đạt

25

Phan Đức Đồng Tiến

20-04-1978

191402564/

23-06-2011

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

254 Lê Duẩn, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Đại Học

70

80

Đạt

26

Đặng Ngọc Thạch

14-03-1996

191882836/

18-05-2011

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Phú Hòa, TP Huế, Thừa Thiên Huế

124 Bạch Đằng, Phú Cát, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Đại Học

80

72

Đạt

27

Trần Hữu Thành

10-01-1995

191873382/

31-12-2010

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thủy Xuân, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Thủy Xuân, TP Huế, Thừa Thiên Huế

THPT

82

88

Đạt

28

Huỳnh Anh Tú

09-02-1992

191759282/

23-08-2008

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Đại Học

96

96

Đạt

39

Nguyễn Thị Thu Thúy

22-06-1988

191713356/

07-06-2006

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hải Dương, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Hải Dương, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

THPT

94

94

Đạt

30

Đồng Hữu Tuấn

13-10-1995

191863511/

24-07-2017

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Phong Điền, Thừa Thiên Huế

27/263 Bà Triệu, Phú Hội, Thừa Thiên Huế

Đại Học

84

72

Đạt

31

Mai Xuân Tuấn

05-03-1987

191671714/

06-08-2019

CAThừa Thiên Huế

Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

159B Thái Phiên, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Đại Học

72

88

Đạt

32

Trần Viết Thảo

14-12-1985

191526515/

04-10-2008

CAThừa Thiên Huế

Hòa Vang, Đà Nẵng

31/13 An Dương Vương, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Đại Học

76

80

Đạt

33

Nguyễn Thị Phương Thảo

26-10-1993

191779071/

06-03-2008

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hạ Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

Tổ 13 KV3 Phú Bình, TP Huế, thừa Thiên Huế

Đại Học

92

94

Đạt

34

Lê Bảo Trung

18-05-1991

191751133/

06-09-2016

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Đại Học

78

70

Đạt

35

Nguyễn Trọng Tùng

09-11-1991

212752720/

27-05-2016

CA Tỉnh Quảng Ngãi

Q-Trọng, TP Quãng Ngãi, Quảng Ngãi

P.Trương-Q-Trọng, TP Quãng Ngãi, Quảng Ngãi

THPT

86

92

Đạt

36

Tống Phước Sửu

13-10-1997

192097140/

20-11-2018

CA Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Tổ 5,Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

THPT

96

98

Đạt

37

Nguyễn Ngọc Thông

21-04-1979

211632483/

08-03-2014

CA Tỉnh Bình Định

Mỹ Hòa, Phù Mỹ, Bình Định

21 Hàn Mạc Tử, Bình Dương, Bình Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định

Đại Học

76

70

Đạt

 

Tập tin đính kèm:
Vĩnh Long
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 60 khách