Tìm kiếm tin tức
Danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội chung cư Aranya từ đợt 56 giai đoạn 1 đến đợt 5 giai đoạn 2
Ngày cập nhật 13/01/2021

Tổng số hồ sơ đã gửi Sở Xây dựng kiểm tra từ đợt 56 giai đoạn 1 đến đợt 5 giai đoạn 2 là 145 trường hợp.

Tổng số hồ sơ đã ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội từ đợt 56 giai đoạn 1 đến đợt 5 giai đoạn 2 là 131 trường hợp.

Tổng số trường hợp không ký hợp đồng hoặc trả lại căn hộ từ đợt 56 giai đoạn 1 đến đợt 5 giai đoạn 2 là 14 trường hợp.

(Chi tiết cụ thể danh sách đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Vĩnh Long
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 37 khách