Tìm kiếm tin tức
Thanh tra xây dựng
Thực hiện theo Công văn số 18/UBND-VH ngày 18/02/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình, dự án xây dựng đang thi công và đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị các Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh thực hiện các công việc sau:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.728.671
Truy cập hiện tại 435 khách