Tìm kiếm tin tức
Thông báo
Thông báo về việc triển khai công bố Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021, trong đó giao Sở Xây dựng thực hiện dự thảo Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Văn bản số 3976/UBND-GT ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; để chủ động ứng phó, phòng chống có hiệu quả, hạn chế dịch bệnh có thể lây lan tại các công trường, dự án đầu tư xây dựng và cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, phòng, ban, đơn vị chức năng và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:
Thực hiện Thông báo số 54/TB-BCĐ ngày 06/5/2021 của BCĐ Phòng phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 193/TB-UBND ngày 06/5/2021, số 198/TB-UBND ngày 08/5/2021, số 199/TB-UBND ngày 09/5/2021 của UBND Tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình, dự án xây dựng đang thi công trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện các công việc sau:
Ngày 17/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND về việc Cải tạo, xây dựng lại Khu chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 17/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND về việc Cải tạo, xây dựng lại Khu chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 19 khách