Tìm kiếm tin tức
Thông báo
Thực hiện Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7976/UBND-XD ngày 31/8/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng. Nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo sức khỏe và môi trường làm việc an toàn cho người lao động trên công trường xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, đặc biệt việc liên tục phát hiện các ổ dịch mới tại các khu chung cư.
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thanh lý như sau:
Thông báo về việc triển khai công bố Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021, trong đó giao Sở Xây dựng thực hiện dự thảo Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 64 khách