Tìm kiếm tin tức
Thông báo
Thực hiện văn bản số 642/CV-PTĐT ngày 31/10/2019 của Cục Phát triển đô thị về việc phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu và báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh về việc góp ý dự thảo 10 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Dự thảo các Thông tư được đăng tải trên website Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế (https://sxd.thuathienhue.gov.vn) và website của Bộ Xây dựng (http://www.xaydung.gov.vn)

Thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP;  
Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao, Sở Xây dựng tổ chức cuộc thi tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình Cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.329.384
Truy cập hiện tại 20 khách