Tìm kiếm tin tức
Thông báo
Ngày 15 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1394/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương lập Hồ sơ khu vực phát triển đô thị thành phố Huế và vùng phụ cận, tỉnh Thừa Thiên Huế; Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức lập Hồ sơ khu vực phát triển đô thị.
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1518/SYT-NVY ngày 10/6/2020 của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2234/QĐ-BCĐ ngày 29/5/2020 của Trưởng BCĐQG về Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19; để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu tập thể, khu chung cư, khu nhà cho thuê trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố Huế, các thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các huyện; UBND các phường, xã có chung cư, nhà tập thể, nhà cho thuê; các chủ đầu tư dự án chung cư; các Ban Quản trị nhà chung cư và các Tổ tự quản trên địa bàn tỉnh thực hiện một số công việc sau:

Sở Xây dựng đã có Công văn số 1391/SXD-QLXD ngày 15/5/2020 về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề gửi đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn tất việc thu phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.534.661
Truy cập hiện tại 5 khách