Tìm kiếm tin tức
Thông báo
Ngày 18 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1457/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng, thành phố Huế.
Thực hiện Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng, thành phố Huế và Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế và Quy chế tham gia thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng, thành phố Huế.
Hội nghị giao ban ngành xây dựng 03 tháng đầu năm 2019 được tổ chức vào lúc 14h 29/3/2019 tại Sở Xây dựng, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Hải Minh, Giám đốc Sở Xây dựng.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của UBND Tỉnh trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.254.521
Truy cập hiện tại 44 khách