Tìm kiếm tin tức
Thông báo
Ngày 23/02/2021, Sở Xây dựng ban hành kế hoạch số 633/KH-SXD về Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (trừ lĩnh vực thiết kế kiến trúc).
Thực hiện theo Công văn số 18/UBND-VH ngày 18/02/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình, dự án xây dựng đang thi công trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện các công việc sau:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8431/UBND-XD ngày 17/9/2020 về việc quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế theo các nội dung của Bộ Xây dựng tại Công văn số 4308/BXD-HĐXD ngày 03 tháng 9  năm 2020 của Bộ Xây dựng; theo đó, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn nêu trên.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.581.404
Truy cập hiện tại 340 khách