Tìm kiếm tin tức
Thông báo
Công ty cổ phần đầu tư Newland đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tại khu A – Đô thị mới An Vân Dương tại Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 13/10/2021.
Thực hiện Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, xử lý và di dời các trụ sở một số cơ quan, đơn vị. Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế xin trân trọng thông báo về việc di chuyển trụ sở làm việc mới của đơn vị như sau:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5205/UBND-QHXT ngày 19/6/2021 về việc tổ chức triển khai lập Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế; trong đó giao Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức triển khai lập quy hoạch; Trên cơ sở Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 12/11/2021; Đến nay, Sở Xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch.
Thông báo danh sách cá nhân dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 1 năm 2022.

          1. Đối tượng tham gia sát hạch: Các cá nhân đủ điều kiện sát hạch theo quy định nộp hồ sơ đăng ký sát hạch về Sở Xây dựng trước 10h30 ngày 18/01/2022; Sau thời gian trên, Sở Xây dựng sẽ kết thúc nhận hồ sơ thi sát hạch.

          - Về thành phần hồ sơ đăng ký sát hạch: Tờ khai đăng ký sát hạch theo Mẫu  số 02 tại Phụ lục IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (mẫu file word đính kèm).

          Đồng thời, cung cấp đầy đủ các thông tin để lên danh sách sát hạch và tạo mã đề thi theo file excel đính kèm; Tệp tin Excel đề nghị gửi vào địa chỉ email nhkhiem.sxd@thuathienhue.gov.vn (Lưu ý: Trong file mẫu danh sách đăng ký sát hạch có cung cấp 19 môn thi sát hạch cấp mới và 06 môn thi sát hạch cấp chuyển đổi chứng chỉ, yêu cầu kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin).

          - Mức thu chi phí sát hạch cho một lĩnh vực sát hạch (theo Thông báo số 96/TB-BXD ngày 12/10/2021 của Bộ Xây dựng) là: 300.000 đồng/lĩnh vực sát hạch. Cá nhân nộp chi phí sát hạch hạch tại Bộ phận thủ quỹ Sở Xây dựng khi nộp Tờ khai đăng ký sát hạch nêu trên.

          - Danh sách chính thức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Xây dựng sẽ có thông báo cụ thể trên Website của Sở xây dựng.

          2. Thời gian tổ chức sát hạch: Dự kiến vào 02 ngày 21, 22/01/2022 (trường hợp cần thiết có thể kéo dài hơn); Sở Xây dựng sẽ có thông báo cụ thể trên Website của Sở xây dựng.

          3. Địa điểm sát hạch: Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, số 6 Lê Lợi, thành phố Huế.

          Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: www.xaydung.gov.vn.

          4. Hình thức sát hạch: Việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính thông qua phần mềm sát hạch tại địa chỉ: http://cchnxaydung.gov.vn; Lưu ý: Không sử dụng tài liệu bằng bất kỳ hình thức nào theo quy định.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.728.671
Truy cập hiện tại 276 khách