Tìm kiếm tin tức
Thông báo
Căn cứ Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt dự toán chi phí thuê tư vấn xác định lại giá trị m3 các dự án đã phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư;
Ngày 23/6/2022, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 2274/BXD-QHKT về việc kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng hạ tầng, việc bố trí các loại hình căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng tại các đô thị, khu du lịch; Trong đó, chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, ban hành quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp, cũng như căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế, xác định dân số toàn dự án, quy hoạch chi tiết đảm bảo phù hợp quy định.
         1. Thời gian, địa điểm:          - Thời gian sát hạch: Ngày 07 tháng 9 năm 2023.          Buổi sáng bắt đầu từ 07h30 phút          Buổi chiều bắt đầu từ 13h15 phút           - Địa điểm sát hạch: Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, số 6 Lê Lợi, thành phố Huế.           2. Nội dung sát hạch:           - Trường hợp cá nhân đề nghị cấp mới, bổ sung lĩnh vực, nâng hạng, hết hạn chứng chỉ hành nghề thì đề thi sát hạch bao gồm 05 câu hỏi kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi kiến thức chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp CCHN.           - Trường hợp cá nhân đề nghị gia hạn (chuyển đổi) thì đề sát hạch bao gồm 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật.           3. Hình thức sát hạch: Việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính; thí sinh sử dụng tài khoản, mật khẩu do Tổ sát hạch cung cấp, đăng nhập vào phần mềm sát hạch do Cục quản lý hoạt động xây dựng- Bộ Xây dựng thống nhất quản lý trên toàn quốc và dự thi trong thời gian quy định.           4. Danh sách thi sát hạch:           - Số lượng cá nhân đủ điều kiện sát hạch: 507 cá nhân tương đương với 1052 lượt sát hạch.           - Danh sách cá nhân tham dự sát hạch (theo phụ lục đính kèm thông báo này). 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7315/UBND-TN ngày 18 tháng 7 năm 2023 về việc giải quyết các nội dung kiến nghị của UBND thị xã Hương Trà liên quan đến đề xuất sớm ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 73/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh; Công văn số 6279/UBND-QHXT ngày 17 tháng 6 năm 2022 về việc thống nhất chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Công văn số 8104/UBND-QHXT ngày 01 tháng 8 năm 2022 về một số nội dung liên quan đến việc lập và thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng; Công văn số 6003/UBND-QHXT ngày 16 tháng 6 năm 2023 về việc xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; Sau khi nghiên cứu, rà soát các quy định liên quan, Sở Xây dựng đã dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 73/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung sửa đổi, bổ sung bao gồm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.957.151
Truy cập hiện tại 43 khách