Tìm kiếm tin tức
Góp ý Quy định kiểm tra công tác nghiệm thu, bảo trì CTXD; đánh giá an toàn, quan trắc CTXD; xử lý công trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết niên hạn sử dụng và sự cố CTXD trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 20/10/2021

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện dự thảo Quy định về việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; bảo trì công trình xây dựng; đánh giá an toàn, quan trắc công trình xây dựng; xử lý công trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết niên hạn sử dụng và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn thành dự thảo Quy định nêu trên (Văn bản dự thảo đính kèm).

Để đảm bảo đúng trình tự quy định, đảm bảo tính pháp lý và chất lượng trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành, Sở Xây dựng trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến để dự thảo được hoàn thiện. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 03/11/2021 và qua địa chỉ email: tdduy.sxd@thuathienhue.gov.vn. Các cơ quan không có ý kiến xem như thống nhất với nội dung bản Dự thảo.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.743.598
Truy cập hiện tại 64 khách