Tìm kiếm tin tức
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 14/12/2021

Thực hiện Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 4/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030; theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Để có số liệu xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; Sở Xây dựng đã có Công văn số 4126/SXD-QLN&TTBĐS ngày 05/11/2021 gửi các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, số liệu xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở số liệu, thông tin do các cơ quan, đơn vị cung cấp; Sở Xây dựng đã phối hợp với Đơn vị tư vấn (Chi nhánh Viện nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị tại thành phố Đà Nẵng) xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; Do nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 phải hoàn thành gấp rút để trình UBND tỉnh phê duyệt trong Quý IV năm 2021, Sở Xây dựng kính đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan trên tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và kết quả góp ý xin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 17/12/2021 (sau thời gian trên nếu cơ quan, đơn vị không có văn bản phản hồi xem như thống nhất với Dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025).

(Dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế  giai đoạn 2021-2025 đăng tải trên mục Thông báo Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng (https://sxd.thuathienhue.gov.vn) hoặc trên phần mềm Trang điều hành tác nghiệp đa cấp).

Rất mong sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.Thực hiện Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 4/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030; theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Để có số liệu xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; Sở Xây dựng đã có Công văn số 4126/SXD-QLN&TTBĐS ngày 05/11/2021 gửi các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, số liệu xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở số liệu, thông tin do các cơ quan, đơn vị cung cấp; Sở Xây dựng đã phối hợp với Đơn vị tư vấn (Chi nhánh Viện nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị tại thành phố Đà Nẵng) xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; Do nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 phải hoàn thành gấp rút để trình UBND tỉnh phê duyệt trong Quý IV năm 2021, Sở Xây dựng kính đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan trên tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và kết quả góp ý xin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 14/12/2021 (sau thời gian trên nếu cơ quan, đơn vị không có văn bản phản hồi xem như thống nhất với Dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025).

(Dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế  giai đoạn 2021-2025 đăng tải đính kèm).

Rất mong sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Vĩnh Long
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.743.598
Truy cập hiện tại 58 khách