Tìm kiếm tin tức
V/v báo cáo định kỳ lĩnh vực xây dựng theo Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND Tỉnh
Ngày cập nhật 14/12/2021

Thực hiện Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Để có cơ sở tổng hợp báo cáo các số liệu theo biểu mẫu theo yêu cầu tại Quyết định nêu trên, Sở Xây dựng kính đề nghị các địa phương, đơn vị báo cáo theo đúng quy định, đầy đủ các chỉ tiêu liên quan trên địa bàn quản lý của mình (số liệu cả năm 2021, theo biểu mẫu tại Phụ lục, Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND Tỉnh), cụ thể như sau:

1. Mẫu 1. (Biểu 001/TĐDA, 002/PDDA): Báo cáo công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

2. Mẫu 2: Báo cáo về tình hình hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Mẫu 3: Báo cáo về tình hình quản lý chất lượng, an toàn lao động và giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

- Mẫu 3.1: (Biểu 001/QLCL, 002/ATLĐ). Báo cáo về tình hình quản lý chất lượng, an toàn lao động;

- Mẫu 3.2: Báo cáo về tình hình giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

4. Mẫu 4: Báo cáo về tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

5. Mẫu 5: Báo cáo về tình hình quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.

6. Mẫu 6: Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà chung cư.

7. Mẫu 7 và Biểu 001/TTXD: Báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng.

Biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo ban hành kèm theo Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế theo địa chỉ: http://sxd.thuathienhue.gov.vn tại mục Văn bản chuyên ngành.

Báo cáo gửi về Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế (Số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế) trước ngày 20/12/2021 để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh. Sở Xây dựng kính đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện đúng thời hạn./.

Tập tin đính kèm:
Tôn Nữ Quỳnh Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.743.598
Truy cập hiện tại 3 khách