Tìm kiếm tin tức
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở 6 tháng đầu năm 2022
Ngày cập nhật 04/01/2022

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

07/01/2022

(Thứ sáu)

Đ/c Nguyễn Đại Viên –Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

11/02/2022

(Thứ sáu)

Đ/c Nguyễn Đại Viên –Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

11/3/2022

(Thứ sáu)

Đ/c Nguyễn Đại Viên –Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

08/4/2022

(Thứ sáu)

Đ/c Nguyễn Đại Viên –Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

06/5/2022

(Thứ sáu)

Đ/c Nguyễn Đại Viên – Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

10/6/2022

(Thứ sáu)

Đ/c Nguyễn Đại Viên –Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

 

Tập tin đính kèm:
Đặng Đủ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.743.598
Truy cập hiện tại 59 khách