Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/01/2022

          1. Đối tượng tham gia sát hạch: Các cá nhân đủ điều kiện sát hạch theo quy định nộp hồ sơ đăng ký sát hạch về Sở Xây dựng trước 10h30 ngày 18/01/2022; Sau thời gian trên, Sở Xây dựng sẽ kết thúc nhận hồ sơ thi sát hạch.

          - Về thành phần hồ sơ đăng ký sát hạch: Tờ khai đăng ký sát hạch theo Mẫu  số 02 tại Phụ lục IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (mẫu file word đính kèm).

          Đồng thời, cung cấp đầy đủ các thông tin để lên danh sách sát hạch và tạo mã đề thi theo file excel đính kèm; Tệp tin Excel đề nghị gửi vào địa chỉ email nhkhiem.sxd@thuathienhue.gov.vn (Lưu ý: Trong file mẫu danh sách đăng ký sát hạch có cung cấp 19 môn thi sát hạch cấp mới và 06 môn thi sát hạch cấp chuyển đổi chứng chỉ, yêu cầu kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin).

          - Mức thu chi phí sát hạch cho một lĩnh vực sát hạch (theo Thông báo số 96/TB-BXD ngày 12/10/2021 của Bộ Xây dựng) là: 300.000 đồng/lĩnh vực sát hạch. Cá nhân nộp chi phí sát hạch hạch tại Bộ phận thủ quỹ Sở Xây dựng khi nộp Tờ khai đăng ký sát hạch nêu trên.

          - Danh sách chính thức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Xây dựng sẽ có thông báo cụ thể trên Website của Sở xây dựng.

          2. Thời gian tổ chức sát hạch: Dự kiến vào 02 ngày 21, 22/01/2022 (trường hợp cần thiết có thể kéo dài hơn); Sở Xây dựng sẽ có thông báo cụ thể trên Website của Sở xây dựng.

          3. Địa điểm sát hạch: Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, số 6 Lê Lợi, thành phố Huế.

          Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: www.xaydung.gov.vn.

          4. Hình thức sát hạch: Việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính thông qua phần mềm sát hạch tại địa chỉ: http://cchnxaydung.gov.vn; Lưu ý: Không sử dụng tài liệu bằng bất kỳ hình thức nào theo quy định.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Hữu Khiêm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.743.598
Truy cập hiện tại 58 khách