Tìm kiếm tin tức
Thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cho dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tại Khu A - Đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 21/02/2022

Công ty cổ phần đầu tư Newland đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tại khu A – Đô thị mới An Vân Dương tại Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 13/10/2021.

Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tại khu A – Đô thị mới An Vân Dương được Công ty cổ phần đầu tư Newland tiến hành lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ (1/500) và đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 31/12/2021.

Căn cứ Luật Kiến trúc năm 2019 và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, Công ty cổ phần đầu tư Newland tiến hành tổ chức thi tuyển tuyển phương án kiến trúc Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tại khu A – Đô thị mới An Vân Dương nhằm chọn phương án kiến trúc tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 17, Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; Trên cơ sở đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư Newland tại văn bản số 73A/CV-NL ngày 28/01/2022, Sở Xây dựng công bố thông tin về thi tuyển và hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tại khu A – Đô thị mới An Vân Dương. Đề nghị các cá nhân, tổ chức đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định có nhu cầu tham gia thi tuyển nghiên cứu liên hệ Công ty cổ phần đầu tư Newland đăng ký thi tuyển.  (Đính kèm nội dung thông tin chi tiết)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.743.598
Truy cập hiện tại 5 khách