Tìm kiếm tin tức
V/v lấy ý kiến dự thảo Chỉ thị tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/03/2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 1428/UBND-XD ngày 16/02/2022 về việc triển khai Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2030; trong đó, giao Sở Xây dựng nghiên cứu dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND Tỉnh về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh (thay thế Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 29/8/2013) phù hợp với Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung tại Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định trên. Đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn thành dự thảo Chỉ thị tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để kịp thời tham mưu UBND Tỉnh ban hành theo đúng quy định hiện hành, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị gửi văn bản góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (dự thảo gửi kèm theo trên phần mềm Hồ sơ công việc) đến Sở Xây dựng trước ngày 20/3/2022 để tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện trình ban hành đảm bảo theo tiến độ yêu cầu của UBND Tỉnh.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Thảo Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.743.598
Truy cập hiện tại 4 khách