Tìm kiếm tin tức
Thông báo
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1518/SYT-NVY ngày 10/6/2020 của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2234/QĐ-BCĐ ngày 29/5/2020 của Trưởng BCĐQG về Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19; để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu tập thể, khu chung cư, khu nhà cho thuê trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố Huế, các thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các huyện; UBND các phường, xã có chung cư, nhà tập thể, nhà cho thuê; các chủ đầu tư dự án chung cư; các Ban Quản trị nhà chung cư và các Tổ tự quản trên địa bàn tỉnh thực hiện một số công việc sau:

Sở Xây dựng đã có Công văn số 1391/SXD-QLXD ngày 15/5/2020 về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề gửi đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn tất việc thu phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

Ngày 18/5/2020, Hiệp hội bất động sản Thừa Thiên Huế thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, như sau:
Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với các nội dung chính sau:
Ngày 14 tháng 11 năm 2019, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng, thành phố Huế (bước 1). Được sự thống nhất của UBND tỉnh về việc tổ chức chấm thi bước 2, Sở Xây dựng (cơ quan thường trực Hội đồng thi tuyển) thông báo đến các đơn vị dự thi thời gian và chương trình tổ chức chấm thi như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.493.344
Truy cập hiện tại 238 khách