Tìm kiếm tin tức
V/v triển khai Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô bãi đỗ xe trong đô thị gắn với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/11/2019

Ngày 01 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND về Quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô bãi đỗ xe trong đô thị gắn với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ 15 tháng 11 năm 2019.

Sở Xây dựng thông báo đến các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trên địa bàn tỉnh biết để tổ chức thực hiện, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện theo quy định tại Quyết định trên của UBND tỉnh. Quyết định đã được đăng tải trên Website của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế tại địa chỉ https://sxd.thuathienhue.gov.vn

Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện đúng quy định./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 131 khách