Tìm kiếm tin tức
V/v triển khai Quy định quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 26/11/2019

Ngày 31 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 10/9/2019.

Sở Xây dựng thông báo đến các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trên địa bàn tỉnh biết để tổ chức thực hiện, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện theo quy định tại Quyết định trên của UBND tỉnh. Quyết định đã được đăng tải trên Website của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế tại địa chỉ https://sxd.thuathienhue.gov.vn.

Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện đúng quy định./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 135 khách