Tìm kiếm tin tức
V/v áp dụng Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
Ngày cập nhật 26/11/2019

Ngày 31/10/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định tại các Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng, Thông tư số 06/2019/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Thông tư nêu trên được đăng tải trên Website của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://www.xaydung.gov.vn và Sở Xây dựng tại địa chỉ https://sxd.thuathienhue.gov.vn.

Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, áp dụng theo đúng quy định./.

Tập tin đính kèm:
Đặng Ngọc Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 136 khách