Tìm kiếm tin tức
Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo sức khỏe cho cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 03/04/2020

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 864/SXD-CCGD ngày 27/3/2020 đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt triển khai đầy đủ các yêu cầu, khuyến cáo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh.

Thực hiện theo Công văn số 2593/UBND-YT ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Sở Xây dựng triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh, cụ thể:

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác tuyên truyền đến các chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh:

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các công trình xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; không được tập trung công nhân từ 10 người trở lên trong không gian làm việc như phòng họp, sàn công tác, vận thăng, thang máy và không gian kín khác tại công trường; không sử dụng điều hòa ở chế độ nhiệt độ thấp (<26°); thực hiện biện pháp khử khuẩn, mang khẩu trang, thiết bị bảo hộ, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người. 

- Cần tổ chức để các cán bộ văn phòng, bộ phận gián tiếp làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thực sự cần thiết mới đến cơ quan làm việc.

- Tiến hành khử khuẩn bề mặt, thiết bị máy móc có tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng, vệ sinh công trường xây dựng sau mỗi ca làm việc; tổ chức đo thân nhiệt cho người ra, vào công trình; đo thân nhiệt cho người lao động vào đầu và cuối mỗi ca; trường hợp nhiệt độ cơ thể từ 37,5°C trở lên phải tạm thời cách ly và báo ngay cho cơ quan y tế tại địa phương.

- Tổ chức rà soát người lao động đến từ các vùng dịch trong và ngoài nước để thông báo cho UBND huyện, thị xã, TP Huế nơi có công trình để tổ chức cách ly theo quy định.

- Đối với các công trình, dự án không mang tính đặc thù, không khẩn cấp về tiến độ thì khuyến nghị các chủ đầu tư điều chỉnh giãn tiến độ hoặc tạm ngưng thi công xây dựng nhằm hạn chế tập trung đông người tại các công trình xây dựng.

2. Đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh chấp hành nghiêm các quy định trên trong thời hạn từ nay cho đến hết ngày 15/4/2020 hoặc đến khi có chỉ đạo mới của Chính phủ và UBND Tỉnh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh.

3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, TP Huế và các Ban quản lý dự án công trình xây dựng chủ trì tăng cường công tác tuyên truyền chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và tăng cường công kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn và yêu cầu dừng hoạt động nếu không đảm bảo tuân thủ các quy định phòng, chống dịch để khắc phục.

4. Giao Chánh Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, công nhân xây dựng và sức khỏe cho cộng đồng, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 126 khách