Tìm kiếm tin tức
Quá trình hình thành và phát triển
Ngày cập nhật 25/10/2016

  

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH SỞ XÂY DỰNG

     Sau ngày giải phóng miền Nam, Phòng xây dựng Thừa Thiên Huế (tiền thân của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế) được thành lập theo quyết định ký ngày 08.5.1975 của Ủy ban Quân quản.

     Ngày 01/6/1976 Quốc hội quyết định nhập 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và khu vực Vĩnh Linh thành tỉnh Bình Trị Thiên. Ty xây dựng Bình Trị Thiên được hình thành với bộ máy Văn phòng Ty gần 55 người gồm các phòng Kế hoạch, Tổ chức, Hành chính, Giám định, Vật liệu, Quản lý thi công, Ban A và Viện thiết kế xây dựng.

     Tháng 7 năm 1989, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế lại được thành lập sau khi tỉnh Bình Trị Thiên được chia thành 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế (theo Quyết định số 29-QĐ/UB ngày 12/7/1989 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).

     Hiện nay, theo Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế; Sở Xây dựng có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu: là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

     Cơ cấu tổ chức bộ máy: Sở Xây dựng hiện có một đồng chí Giám đốc, ba đồng chí Phó Giám đốc, 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở: Văn phòng, Phòng Quản lý xây dựng, Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, với tổng số 41 cán bộ, công chức. Ngoài ra Sở Xây dựng còn có 1 đơn vị trực thuộc là Thanh tra xây dựng (21 CB,CC,VC) và một đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng (23 CB,CC,VC).

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.766.849
Truy cập hiện tại 57 khách