Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền >> Chế độ, chính sách
Ngày 15 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1188/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế mẫu bó vỉa, vỉa hè đường đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 05 tháng 9 năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2072/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ  văn bản quy phạm pháp luật.
Ngày 19 tháng 8 năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án giá nước sạch và ban hành Biểu giá  nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 23 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 17 tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 516/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nam Đông.
Ngày 07 tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phú Lộc.
Ngày 17 tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Hương Thủy.
Ngày 17 tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Hương Trà.
Ngày 17 tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Quảng Điền.
Ngày 17 tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 524/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 65 khách