Tìm kiếm tin tức

Thông tin tuyên truyền >> Hỗ trợ doanh nghiệp
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về Hành động “Năm doanh nghiệp Thừa Thiên Huế 2017”; Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Tổ công tác hỗ trợ Doanh nghiệp năm 2017 do Ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Tỉnh ủy trong đó xác định năm 2017 là “Năm Doanh nghiệp; năm kỷ cương, kỷ luật hành chính” và Chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức tiếp, giải đáp và cùng Tổ chức, Doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.161.727
Truy cập hiện tại 63 khách