Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền >> Hỗ trợ khởi nghiệp
Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 và Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.
Ngày 30 tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2762/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ cuộc thi hành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày 14 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về Hoạt động “Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020”.
Ngày 06 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 182/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.
Ngày 19 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.
Ngày 06 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2054/QĐ-UBND về việc Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”  tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.
Ngày 10 tháng 7 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1540/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.
Một trong những quyết định lớn nhất mà sinh viên kiến trúc phải đối mặt khi ra khỏi trường là “Tôi sẽ làm loại hình công việc nào?”. Hầu hết chúng ta thường không đủ may mắn để được lựa chọn trước một nền kinh tế với rất nhiều đòi hỏi, nhưng về cơ bản vẫn có ý tưởng về loại hình công ty chúng ta muốn làm việc, chủ yếu là về quy mô công ty.Tuy nhiên, đó có chỉ thuần túy là cơ chế thưởng phạt trong công việc ở các công ty lớn, hay ngược lại? Bằng những trải nghiệm của bản thân ở Châu Á, tôi phát hiện ra rằng có rất nhiều quan niệm sai lầm về vấn đề này, và tôi tin là điều này cũng đúng với các công ty trên toàn thế giới – đặc biệt là ở các thủ đô thương mại của thế giới, nơi mà các công ty này cùng tồn tại.
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.957.151
Truy cập hiện tại 47 khách