Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Ngày 29/4/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 477/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Sáng ngày 3/5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch, mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định. Đồng thời tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, game online từ 12 giờ 00 phút, ngày 03/5/2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp để đạt được mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Ngày 22 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 406/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.
Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU  ngày 21/7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII); Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 13/3/2021 hoạt động “Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021”.
Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch số 218/KH-SXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Xây dựng về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021;
Ngày 02 tháng 3 năm 2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 739/KH-SXD về Tổ chức đối thoại trực tiếp với tô chức, doanh nghiệp tháng 03 năm 2021 về thủ tục hành chính và giải quyêt thủ tục hành chính.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.611.509
Truy cập hiện tại 181 khách