Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Ngày 19 tháng 4 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 967/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 06 tháng 4 năm 2022, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng.
Ngày 05 tháng 4 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 31 tháng 3 năm 2022, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 1059/KH-SXD triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 21 tháng 03 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 708/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 05 tháng 01 năm 2022, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 21/KH-SXD về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.
Ngày 23 tháng 12 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3369/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành cấp tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 27 tháng 12 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 5017/KH-SXD về Cải cách hành chính năm 2022 và Triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh năm 2022.
Ngày 02 tháng 12 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 4620/QĐ-SXD ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 01 tháng 12 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 4579/KH-SXD về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Xây dựng năm 2022.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.728.671
Truy cập hiện tại 440 khách