Tìm kiếm tin tức
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Ngày cập nhật 05/11/2020

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2762/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ cuộc thi hành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ cuộc thi hành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020:

1. Điểm a, điểm đ khoản 2 Điều 3 được sửa đổi như sau:

“a) Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: đến 17 giờ 00, ngày 30/9/2020;

đ) Thời gian công bố kết quả và tổ chức trao hỗ trợ cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được lựa chọn: tháng 12/2020;”

2. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 4. Các vòng thi

1. Vòng sơ khảo: Hội đồng Giám khảo xét tuyển các hồ sơ dự thi để lựa chọn các hồ sơ xuất sắc tham gia vào vòng bán kết.

Các hoạt động hỗ trợ: Tổ chức tập huấn về kỹ năng thuyết trình; lập kế hoạch; kết nối cố vấn khởi nghiệp cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp được chọn tham gia vào vòng bán kết.

2. Vòng bán kết: Hội đồng Giám khảo xét tuyển các hồ sơ dự thi để lựa chọn các hồ sơ xuất sắc tham gia vào vòng bán kết. Đại diện các tác giả của hồ sơ dự thi được lựa chọn từ vòng sơ khảo sẽ thuyết trình và trả lời câu hỏi trước Hội đồng Giám khảo, các nhà đầu tư, khán giả.

Các hoạt động hỗ trợ: Tổ chức tập huấn về kỹ năng thuyết trình; lập kế hoạch cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp được chọn tham gia vào vòng chung kết.

3. Vòng chung kết: Hội đồng Giám khảo lựa chọn các hồ sơ xuất sắc tương ứng với các mức hỗ trợ. Đại diện các tác giả của hồ sơ dự thi được lựa chọn từ vòng bán kết sẽ thuyết trình và trả lời câu hỏi trước Hội đồng Giám khảo, các nhà đầu tư, khán giả.”

3. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Đánh giá, xếp loại ý tưởng, dự án khởi nghiệp

1. Vòng sơ khảo: 2 bước

a) Bước 1: Ban Thư ký rà soát hồ sơ đảm bảo điều kiện dự thi về nội dung và hình thức;

b) Bước 2: Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá đối với từng hồ sơ dự thi theo thang điểm do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi quy định.

2. Vòng bán kết: Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá hồ sơ và khả năng thuyết trình, trả lời câu hỏi của đại diện tác giả có hồ sơ dự thi vào vòng bán kết theo thang điểm do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi quy định.

3. Vòng chung kết: Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá hồ sơ và khả năng thuyết trình, trả lời câu hỏi của đại diện tác giả có hồ sơ dự thi vào vòng chung kết theo thang điểm do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi quy định.

Căn cứ kết quả của Hội đồng Giám khảo vòng chung kết, Cơ quan thường trực cuộc thi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả cuộc thi.”

4. Khoản 1 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh: trao giấy chứng nhận và kinh phí hỗ trợ, cụ thể gồm:

- 01 Giải nhất: trị giá 30.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi triệu đồng);

- 02 Giải nhì: trị giá mỗi giải 20.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi triệu đồng);

- 03 Giải ba: trị giá mỗi giải 15.000.000 đồng (bằng chữ: Mười lăm triệu đồng);

Trong đó, có 01 giải nhì; 02 giải ba, nguồn kinh phí để hỗ trợ do Ban tổ chức kêu gọi, huy động từ các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

- Đối với Giải nhất: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét đặt hàng bằng hình thức thực hiện đề tài khoa học và công nghệ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Lê Tùng Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 48 khách