Tìm kiếm tin tức
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống lây nhiễm Covid-19 trong thi công dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 18/11/2020

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống lây nhiễm Covid-19 trong thi công dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Bộ tiêu chí này, các UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan thành lập tổ kiểm tra liên ngành, ban hành quy trình đánh giá đối với Bộ tiêu chí theo thẩm quyền quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 56 khách