Tìm kiếm tin tức
Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 27/11/2020

Ngày 23 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh ban hành QUyết định số 2975/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm:

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Phí, lệ phí

Cách thức và địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

1

1.008891

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

15 ngày

300.000
đồng/chứng chỉ

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế).

- Nộp qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC tỉnh Thừa Thiên Huế  hoặc Cổng DVC quốc gia.

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

2

1.008989

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

05 ngày

150.000 đồng/chứng chỉ

3

1.008990

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

10 ngày

Không

4

1.008991

Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

10 ngày

150.000 đồng/chứng chỉ

5

1.008992

Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

10 ngày

Theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính

6

1.008993

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

10 ngày

Theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Lê Tùng Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 49 khách