Tìm kiếm tin tức
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 14/12/2020

Ngày 09 tháng 12 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3102/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định, có 484 thủ tục hành chính triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả quyết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó cấp tỉnh có 451 thủ tục hành chính, cấp huyện có 28 thủ tục hành chính, cấp xã có 07 thủ tục hành chính.

Đối với Sở Xây dựng có 02 thủ tục hành chính triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả quyết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, cụ thể là Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, IIICấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

Đối với cấp huyện, trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng có 01 thủ tục hành chính triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả quyết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích là Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ).

Quyết định này có hiệc lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2017 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Tập tin đính kèm:
Lê Tùng Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 32 khách