Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/01/2021

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 4247/KH-SXD về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 với các nội dung cụ thể sau:

1. Mục đích

a) Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh, của sở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ;

b) Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC);

c) Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên trang thông tin điện tử của sở. Đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội, thông qua Zalo, Fanpage của sở để hiệu quả truyền thông lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.

2. Yêu cầu

a) Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của sở;

b) Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh đã được phê duyệt, Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước;

c) Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

d) Kiểm tra, rà soát, đánh giá định kỳ và rút kinh nghiệm việc tổ chức triển khai nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền CCHC tại sở.

Tập tin đính kèm:
Lê Tùng Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 50 khách