Tìm kiếm tin tức
Tổ chức đối thoại trực tiếp với tô chức, doanh nghiệp tháng 03 năm 2021 về thủ tục hành chính và giải quyêt thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 03/03/2021

Ngày 02 tháng 3 năm 2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 739/KH-SXD về Tổ chức đối thoại trực tiếp với tô chức, doanh nghiệp tháng 03 năm 2021 về thủ tục hành chính và giải quyêt thủ tục hành chính.

Mục đích

- Cung cấp thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết TTHC về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, doanh nghiệp, công dân gặp phải trong thực hiện TTHC về lĩnh vực xây dựng, kịp thời tháo gỡ, giải quyết hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp không thuộc thẩm quyền.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, công chức tham mưu giải quyết thủ tục hành chính.

Đối tượng tham gia

- Tổ chức, doanh nghiệp, công dân trên địa bàn tỉnh.

- Giám đốc Sở chủ trì điều hành Hội nghị.

- Mời Lãnh đạo sở, ngành, địa phương liên quan tham dự Hội nghị.

- Trưởng các phòng, đơn vị; cán bộ, công chức đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC, công chức tham mưu giải quyết TTHC.

Tổ chức Hội nghị đối thoại

+ Thời gian: Dự kiến 30/3/2021 (sẽ có Giấy mời thông báo thời gian cụ thể).

+ Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng, số 02 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế./.

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Thảo Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 30 khách