Tìm kiếm tin tức
Công bố thủ tục hành chính ban hành mới; được thay thế; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Ngày cập nhật 16/06/2021

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 705/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh, quyết định công bố:

- 03 TTHC mới, gồm: Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Giải quyết chuyền quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn nhà ở cũ thuộc sở hữ nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

- 01 TTHC được thay thế.

- 05 TTHC được sửa đổi, bổ sung;

- 02 TTHC bị bãi bỏ./.

Tập tin đính kèm:
Lê Tùng Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 345 khách