Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2021
Ngày cập nhật 26/07/2021

Ngày 26 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND về việc đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2021.

Mục đích

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu và định hướng phát triển lâu dài.

- Xây dựng và nâng cao năng lực kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

- Định hướng và xác định được lộ trình cũng như chiến lược chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh.

- Xây dựng giá trị cốt lõi của văn hóa chính quyền số, văn hóa với đồng nghiệp, với người dân thông qua chiến lược thực hiện chuyển đổi số trong quản trị công.

- Hình thành nên giá trị cốt lõi, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt tự tin vào tầm nhìn, sứ mệnh và tôn chỉ định hướng của đơn vị trong hiện tại và tương lai.

- Nhận biết và ứng dụng được ưu thế của trí tuệ nhân tạo (AI) và quản lý dữ liệu lớn trong quản trị công.

Yêu cầu

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị liên quan trong việc xây dựng và triển khai chương trình đào tạo.

- Đa dạng hóa các hình thức đào tạo trực tiếp và trực tuyến, liên kết với các bài học kinh nghiệm thành công để có thể áp dụng được trong thực tiễn.

- Đội ngũ chuyên gia đào tạo phải có học hàm học vị, kết hợp với kinh nghiệm triển khai trong thực tế.

- Lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp sở ban ngành, huyện trên toàn tỉnh phải nghiêm túc tham gia đào tạo.

- Các hoạt động đào tạo phải diễn ra sâu rộng, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh gây lãng phí, hình thức.

Nội dung

Khóa 1: Nâng cao nhận thức, định hướng và triển khai chiến lược chuyển đổi số cho lãnh đạo các cấp.

Khóa 2: Xây dựng văn hoá chính quyền số./.

Tập tin đính kèm:
Lê Tùng Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 352 khách