Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Quy trình và các giấy tờ liên quan đến việc sửa chữa nhà ở (do nhà ở xây dựng lâu năm hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng)?
Cảm ơn Add ạ!
Người gửi: Nguyễn Minh Giang - Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế (Ngày gửi: 22/06/2020)
Đáp:

Chào Bạn,

Qua ý kiến của Bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau:

- Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 11, Chương III, Quyết định 65/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy định: “UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (UBND cấp huyện) cấp phép xây dựng: Đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, công trình quảng cáo, công trình BTS loại A2b có chiều cao dưới 75m và các trạm BTS loại A2a nằm trong đô thị thuộc địa bàn do mình quản lý (trừ các công trình xây dựng quy định tại khoản 1,2 của Điều này)”.

- Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 13, Chương III, Quyết định 65/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh nêu trên quy định trách nhiệm của cơ quan cấp phép xây dựng: “Niêm yết công khai điều kiện, trình tự và các thủ tục cấp phép xây dựng tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cấp phép xây dựng và công bố lên trang Web do cơ quan mình quản lý”.

Căn cứ các quy định trên, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối trường hợp của Bạn là thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (địa phương quản lý vị trí khu đất nêu trên).

Các nội dung liên quan việc cấp phép sữa chữa nhà ở, Bạn liên hệ UBND cấp huyện để được hướng dẫn chi tiết về quy trình và các giấy tờ liên quan đến việc sửa chữa nhà ở theo đúng quy định.

Bạn có thể tham khảo thông tin đăng tại địa chỉ http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=10860 để có thêm thông tin.

Thân chào./.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 131 khách