Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Kính chào Sở xây dựng:
Hiện nay tôi đang tính cước vận chuyển cho các loại vật tư trên địa bàn. Theo QĐ số 41/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 về việc Ban hành quy định cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Vậy cho t hỏi cụ thể Điều 5: Đá xay ở đây gồm những loại đá gì và ống công BTCT có được tính vào hàng hoá Bậc 2 không?
Tôi xin cảm ơn!
Người gửi: Lê Duy Khanh - HN (Ngày gửi: 29/06/2020)
Đáp:

Chào Bạn,

Qua nội dung hỏi của Bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về việc ban hành Định mực xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2020, trong đó tại Chương VII: Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng - Phần định mức dự toán xây dựng công trình có định mức cước vận chuyển các loại vật tư <= 60km

Trường hợp vận chuyển các loại vật tư trên 60km thì sử dụng Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn Thừa Thiên Huê.

Đá xay là đá xây dựng các loại đá tự nhiên thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được gia công đập, nghiền, phân loại hoặc đẽo, cắt, gọt theo kích thước dùng làm cốt liệu bê tông, kè bờ, xây móng, xây dường, lát vỉa hè, lòng đương. Ống cống BTCT có thể vận dụng được tính vào hàng hóa Bậc 2.

Thân chào./.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 131 khách