Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Kính gửi: Sở XD TT Huế
Đơn vị tôi đang thi công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh TT Huế, mới đây có đoàn kiểm tra của Chi cục giám định xây dựng kiểm tra dự án. Trong kết luận có ghi: Chất lượng bê tông chưa được đánh giá theo TCVN 10303-2014. Tôi xin hỏi TCVN 10303-2014 có bắt buộc không và có văn bản hướng dẫn nào yêu cầu phải thực hiện không?
Trân trọng cảm ơn.
Người gửi: Nguyễn Mạnh - (Ngày gửi: 12/08/2020)
Đáp:

 

Chào Bạn,

Qua nội dung hỏi của Bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng phải bảo đảm tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng. Mặt khác, tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng quy định phải đảm bảo tính đồng bộ và tính khả thi của hệ thống các tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án trong toàn bộ quá trình khảo sát, thí nghiệm, thiết kế, sản xuất và chế tạo, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.

Mục 1 TCVN 10303:2014 quy định: “Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc và hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá cường độ chịu nén của bê tông sử dụng trong thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thiết kế theo TCVN 5574:2012”.

Vì vậy, đối với các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thiết kế theo TCVN 5574:2012 thì việc đánh giá cường độ chịu nén của bê tông để nghiệm thu phải áp dụng TCVN 10303:2014.

Thân chào./.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 135 khách