Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
CHÀO SỞ XÂY DỰNG! CHO E HÒI, LÀ KHI NÀO SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ NGÀNH KIẾN TRÚC ĐƯỢC VẬY?
Người gửi: NGUYỄN HỮU TỊNH - 161 BÙI THỊ XUÂN-TP HUẾ (Ngày gửi: 14/03/2021)
Đáp:

Chảo Bạn,

Qua câu hỏi của Bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Hiện tại các cấp có liên quan chưa ban hành Bộ đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định, do đo Sở Xây dựng chưa có cơ sơ để tổ chức thi sát hạch.

Trong thời gian đến, Bạn tiếp tục theo dõi Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng để nhận thông tin liên quan các kỳ thi sát hạch.

Thân chào.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 140 khách