Tìm kiếm tin tức
Báo cáo số liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý I/2021 theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP
Ngày cập nhật 29/04/2021

Thực hiện Công văn số 2388/UBND-XD ngày 25 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh và Công văn số 843/BXD-QLN ngày 12/3/2021 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện công bố thông tin quý I/2021 về nhà ở và thị trường bất động sản; Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế kính báo cáo như sau:

Theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã có Công văn số 1017/SXD-QLN&TTBĐS ngày 22/3/2021 gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan đề nghị báo cáo số liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý I/2021 gửi về Sở Xây dựng trước ngày 05/4/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh;

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị có liên quan; Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng sau: (số liệu báo cáo Quý I/2021 theo Phụ lục kèm theo Công văn này).

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế kính báo cáo Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Văn Thắng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 151 khách