Tìm kiếm tin tức
V/v khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 15/05/2021

Thực hiện Văn bản số 3976/UBND-GT ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; để chủ động ứng phó, phòng chống có hiệu quả, hạn chế dịch bệnh có thể lây lan tại các công trường, dự án đầu tư xây dựng và cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, phòng, ban, đơn vị chức năng và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Yêu cầu thực hiện khai báo y tế đối với tất cả cán bộ, công nhân, người lao động hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh; đặc biệt lưu ý đến các trường hợp đã từng đi qua/đến từ quận/huyện thuộc thành phố Đà Nẵng và các xã, phường, thị trấn của các tỉnh, thành phố còn lại đã được Bộ Y tế Công bố, cập nhật có điểm dịch.

- Việc khai báo Y tế được thực hiện trên ứng dụng Hue – S (được hướng dẫn tại địa chỉ: https://huecity.vn; hoặc hỏi tổng đài 19001075 để được hướng dẫn cụ thể);

- Quy trình khai báo, phê duyệt giám sát người về Huế thực hiện theo quy định, hướng dẫn chung tại Công văn số 55/BCĐ-GD ngày 07/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, người lao động hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tự giác kịp thời thông báo cho chính quyền và y tế địa phương về những người đã từng đi qua/đến từ quận/huyện thuộc thành phố Đà Nẵng và các xã, phường, thị trấn của các tỉnh, thành phố còn lại đã được Bộ Y tế Công bố, cập nhật có điểm dịch, hiện đang có mặt trên địa bàn tỉnh.

2. Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân biết và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại các Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, của Bộ Y tế và của Quốc gia được công bố, cập nhật hàng ngày trên Hệ thống Hue –S và tổng đài 19001075 và các phương tiện thông tin, truyền thông.

- Yêu cầu cán bộ, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

- Tiếp tục dừng tiếp nhận người và phương tiện từ quận/huyện thuộc thành phố Đà Nẵng và các xã, phường, thị trấn của các tỉnh, thành phố còn lại đã được Bộ Y tế Công bố, cập nhật có điểm dịch; trừ các trường hợp đặc biệt (vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa,...) và được thực hiện theo Công văn số 3805/UBND-GT ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về quy trình giám sát xe (và người ngồi trên xe) từ vùng có dịch vào Thừa Thiên Huế. Các trường hợp khác phải có ý kiến của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và phải tổ chức giám sát, theo dõi ngay khi vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Trường hợp phát hiện người có biểu hiện sốt, ho thì phải báo ngay cho cơ quan y tế tại địa phương để kịp thời xử lý.

3. Các chủ đầu tư, Nhà thầu, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định trên trong thời hạn từ nay cho đến khi có chỉ đạo mới của cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền (Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các Ban quản lý dự án công trình xây dựng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai đảm bảo yêu cầu, quy định; chủ động giải quyết, tham mưu xử lý các vụ việc, tình huống phát sinh, đảm bảo thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ ứng phó, khống chế dịch bệnh covid-19 theo yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và của UBND tỉnh; phối hợp kiểm tra theo yêu cầu của các Sở quản lý chuyên ngành xây dựng, thường xuyên theo dõi để tiếp nhận đầy đủ, kịp thời các thông tin, ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, tổng hợp báo cáo theo quy định.

5. Để triển khai các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng sẽ tăng cường công tác kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn và yêu cầu dừng hoạt động nếu không đảm bảo tuân thủ các quy định phòng, chống dịch để khắc phục.

Nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe chung cho các cán bộ, công nhân tham gia dự án và cộng đồng, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên./.

Tập tin đính kèm:
Mai Anh Thương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 220 khách