Tìm kiếm tin tức
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở 6 tháng cuối năm 2021
Ngày cập nhật 02/07/2021

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

08/7/2021

(Thứ sáu)

Đ/c Nguyễn Đại Viên

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở Xây dựng

(số 2 Nguyễn Trường Tộ)

12/8/2021

(Thứ sáu)

Đ/c Nguyễn Phước Bửu Hùng

Phó Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở Xây dựng

(số 2 Nguyễn Trường Tộ)

09/9/2021

(Thứ sáu)

Đ/c Hoàng Tiến Minh

Phó Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở Xây dựng

(số 2 Nguyễn Trường Tộ)

14/10/2021

(Thứ sáu)

Đ/c Lê Toàn Thắng

Phó Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở Xây dựng

(số 2 Nguyễn Trường Tộ)

11/11/2021

(Thứ sáu)

Đ/c Nguyễn Đại Viên

Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở Xây dựng

(số 2 Nguyễn Trường Tộ)

09/12/2021

(Thứ sáu)

Đ/c Nguyễn Phước Bửu Hùng

Phó Giám đốc Sở

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở Xây dựng

(số 2 Nguyễn Trường Tộ)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 350 khách