Tìm kiếm tin tức
V/v: báo cáo tình hình thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý chi phí dịch vụ hạ tầng đô thị
Ngày cập nhật 16/07/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6157/UBND-XD ngày 14/7/2021 về việc báo cáo tình hình thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý chi phí dịch vụ hạ tầng đô thị; Công văn số 2583/BXD-KTXD ngày 7/7/2021 của Bộ Xây dựng (gửi đính kèm). Sở Xây dựng kính đề nghị các cơ quan đơn vị nêu trên khẩn trương thực hiện báo cáo bằng Văn bản (đối với các nội dung được phân công phụ trách, quản lý) và gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 19/07/2021.

Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị các đơn vị đính kèm bằng files gửi về Email: ntnminh.sxd@thuathienhue.gov.vn; Fax: 0234.3820094.

Nội dung báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 2583/BXD-KTXD ngày 7/7/2021 của Bộ Xây dựng và Phụ lục biểu mẫu được đăng tải đính kèm. Đối với các đơn vị không có báo cáo hoặc báo cáo không đảm bảo thời gian theo yêu cầu sẽ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị báo cáo đầy đủ và đúng thời gian./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Trần Nhật Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 348 khách