Tìm kiếm tin tức
Báo cáo số liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý II/2021 theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP
Ngày cập nhật 23/07/2021

1. Về dự án phát triển nhà ở

Đơn vị báo cáo

Dự án nhà ở thương mại

Được cấp phép mới trong Quý II

Đang triển khai trong Quý II

Hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán trong Quý II

Hoàn thành trong Quý II

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

01

285

9

1.366

9

721

9

198

Tổng cộng

01

285

9

1.366

9

721

9

198

2.   Về dự án cho phép chuyển nhượng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để xây dựng nhà ở (đất nền)

Đơn vị báo cáo

Dự án cho phép chuyển nhượng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để xây dựng nhà ở

Được cấp phép mới trong Quý II

Đang triển khai trong Quý II

Hoàn thành trong Quý II

Số lượng dự án

Quy mô (ô/nền)

Số lượng dự án

Quy mô (ô/nền)

Số lượng dự án

Quy mô (ô/nền)

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

-

-

-

-

-

-

-

-

Tổng

-

-

-

-

-

-

-

-

3.   Về dự án nhà ở xã hội

Đơn vị báo cáo

Dự án nhà ở xã hội

Được cấp phép mới trong Quý II

Đang triển khai trong Quý II

Hình thành trong tương lại đủ điều kiện bán trong Quý II

Hoàn thành trong Quý II

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Số lượng dự án

Số lượng (căn)

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

-

-

01

256

-

-

-

-

Tổng cộng

-

-

01

256

-

-

-

-

4.   Về dự án nhà ở công nhân

Đơn vị báo cáo

Dự án nhà ở công nhân

Được cấp phép mới trong Quý II

Đang triển khai trong Quý II

Hình thành trong tương lại đủ điều kiện bán trong Quý II

Hoàn thành trong Quý II

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Số lượng dự án

Số lượng (căn)

Số lượng dự án

Quy mô (căn)

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

-

-

-

-

-

-

-

-

Tổng cộng

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Về dự án du lịch nghỉ dưỡng

Đơn vị báo cáo

Dự án du lịch nghỉ dưỡng

Được cấp phép

Đang triển khai

Hoàn thành

Số lượng dự án

Căn hộ du lịch (căn)

Biệt thự du lịch (căn)

Văn phòng kết hợp

lưu trú (căn)

Số phòng

Số lượng dự án

Căn hộ du lịch (căn)

Biệt

thự du lịch (căn)

Văn phòng kết hợp lưu trú (căn)

Số phòng

Số lượng dự án

Căn

hộ du lịch (căn)

Biệt thự du lịch (căn)

Văn phòng kết hợp lưu trú (căn)

Số phòng

Sở Xâydựng Thừa Thiên Huế

22

144

3.218

 

10.818

14

 

195

 

2.345

8

144

104

 

5.828

Tổng cộng

22

144

3.218

 

10.818

14

 

195

 

2.345

8

144

104

 

5.828

6. Giá bán và cho thuê nhà ở và một số loại hình bất động sản khác

Đơn vị báo cáo

Giá bán

Giá cho thuê

Nhà ở riêng lẻ

Chung cư

Đất nền

Văn phòng

Mặt bằng thương mại

 

Khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng

Bất động sản công nghiệp

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

 

 

 

Từ 138.000-610.000 đồng/m2

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Từ 138.000-610.000 đồng/m2

 

 

 

7. Về lượng giao dịch Bất động sản, chứng chỉ môi giới BĐS

Đơn vị báo cáo

Số lượng chứng chỉ MG được cấp (chứng chỉ)

Lượng giao dịch BĐS trong Quý II/2021

Ghi chú

Đất nền (lô)

BĐS nhà ở (căn)

BĐS du lịch nghỉ dưỡng (căn)

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

-

6.875

686

-

 

Tổng cộng

-

6.875

686

-

 

8. Tồn kho bất động sản

Bất động sản tồn kho được tính từ thời điểm sau một năm kể từ ngày bất động sản có đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh nhưng chưa bán hoặc chưa bán được: 47 căn.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Văn Thắng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 392 khách