Tìm kiếm tin tức
Thông báo đấu giá tài sản
Ngày cập nhật 03/08/2021

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thanh lý như sau:

I. Tài sản đấu giá, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá, người có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

1.  Tài sản đấu giá, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

a. Tài sản đấu giá: Xe ô tô hiệu Isuzu, số loại: Trooper UBS 25G, biển số 75C-1069, 07 chỗ ngồi, số máy: 936098; số khung: JACUBS25GY-7100803, thể tích làm việc của động cơ: 3165 cm3, sản xuất tại Việt Nam năm 2000, tình trạng thực tế xe: Nội thất xuống cấp, hệ thống làm mát hư hỏng. Động cơ lúc nỗ máy không êm dịu có tiếng kêu lớn, phần kính trước các roăng làm kính bị lão hóa, nước chảy vào bên trong khi trời mưa. Chất lượng còn lại 20%.

b. Tài sản đấu giá: Xe ô tô hiệu Mitsubishi, số loại: Lancer CS3ASTJELVT, biển số 75C-4889, 05 chỗ ngồi, số máy: 4G18-GD4383; số khung: RLA-00CS3A41000422, thể tích làm việc của động cơ: 1584 cm3, sản xuất tại Việt Nam năm 2004, tình trạng thực tế xe: Tại thời điểm kiểm tra không nổ máy được, nội thất xuống cấp, hộp số hư hỏng không chuyển số được phần máy có hiện tượng chảy dầu nhận biết được bằng mắt ở chân máy và các te. Chất lượng còn lại 20%.

* Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá hiện đang lưu giữ tại Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: 02 Nguyễn Trường Tộ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

          2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá (Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản):

a. Xe ô tô hiệu Isuzu, số loại: Trooper UBS 25G, biển số 75C-1069: 180.000.000 đồng.

b. Xe ô tô hiệu Mitsubishi, số loại: Lancer CS3ASTJELVT, biển số 75C-4889: 80.000.000 đồng.

3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản:

a.   Xe ô tô hiệu Isuzu, số loại: Trooper UBS 25G, biển số 75C-1069: 200.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

b. Xe ô tô hiệu Mitsubishi, số loại: Lancer CS3ASTJELVT, biển số 75C-4889: 150.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

4. Tiền đặt trước:

a.   Xe ô tô hiệu Isuzu, số loại: Trooper UBS 25G, biển số 75C-1069: 36.000.000 đồng.

b.   Xe ô tô hiệu Mitsubishi, số loại: Lancer CS3ASTJELVT, biển số 75C-4889: 16.000.000 đồng.

Khách hàng nộp tiền đặt trước theo quy định từ ngày 17/8/2021 đến ngày 19/8/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 19/8/2021.

5. Bước giá:

a.   Xe ô tô hiệu Isuzu, số loại: Trooper UBS 25G, biển số 75C-1069: 3.000.000 đồng.

b.   Xe ô tô hiệu Mitsubishi, số loại: Lancer CS3ASTJELVT, biển số 75C-4889: 1.000.000 đồng.

6. Người có tài sản đấu giá: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế; Địa chỉ: 02 Nguyễn Trường Tộ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Nguồn gốc tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thanh lý xe ô tô hiệu Isuzu, số loại: Trooper UBS 25G, biển số 75C-1069 và xe ô tô hiệu Mitsubishi, số loại: Lancer CS3ASTJELVT, biển số 75C-4889 do Sở Xây dựng quản lý. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Công văn số 3510/SXD-VP ngày 12/7/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Hợp đồng tổ chức đấu giá tài sản; Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thanh lý xe ô tô hiệu Isuzu, số loại: Trooper UBS 25G, biển số 75C-1069 và xe ô tô hiệu Mitsubishi, số loại: Lancer CS3ASTJELVT, biển số 75C-4889 do Sở Xây dựng quản lý; Biên bản về việc xác định giá trị xe ô tô hiệu Isuzu, biển số 75C-1069 và xe ô tô hiệu Mitsubishi, biển số 75C-4889 do Sở Xây dựng quản lý ngày 09/7/2021; Giấy đăng ký và giấy đăng kiểm đối với xe ô tô hiệu Isuzu, số loại: Trooper UBS 25G, biển số 75C-1069 và xe ô tô hiệu Mitsubishi, số loại: Lancer CS3ASTJELVT, biển số 75C-4889 do Sở Xây dựng quản lý.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính vào các ngày 10 và 11 tháng 8 năm 2021 tại nơi có tài sản; Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 09 tháng 8 năm 2021 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, hướng dẫn xem tài sản.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 17 tháng 8 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 17 tháng 8 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 17 tháng 8 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo phương thức trả giá lên theo khoản 1, khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 20 tháng 8 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, số điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Tập tin đính kèm:
Phan Thị Thanh Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 352 khách